ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาแหลม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090057
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  090057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาแหลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankaolam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเขาแหลม
ตำบล :
  ไร่พัฒนา
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17170
โทรศัพท์ :
  056440000
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01052516
อีเมล์ :
  bankaolam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไรพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาแหลมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน