ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090060
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  090060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATHUAVA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัวหว้า
ตำบล :
  ไร่พัฒนา
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17170
โทรศัพท์ :
  084 5799767
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 เมษายน 2482
อีเมล์ :
  aekmath47@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่พัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 22:10:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวหว้า


นายศรเพ็ชร ศรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน