ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090061
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  090061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATDONTAL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนตาล
ตำบล :
  หนองน้อย
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  0954599384
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  wtdontalschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:10:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนตาล


นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน