ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหมัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090064
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  090064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังหมัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangman
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังหมัน
ตำบล :
  วังหมัน
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  0878391424
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:49:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังหมัน


นายธวัชชัย ผิวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน