ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090065
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  090065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกสุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKHOKSUK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกสุก
ตำบล :
  หนองน้อย
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  0812842288
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกสุก


นายรัตนะ วสุลีวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน