ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090066
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  090066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าข้ามวังน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanThaKhamWangNam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าข้ามวังน้ำ
ตำบล :
  วังหมัน
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056415910
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2495
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหมัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ


นางภาวี กุหลาบมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน