ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองบุญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090067
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  090067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองบุญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongbun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองมอญ
ตำบล :
  มะขามเฒ่า
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056475597
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2471
อีเมล์ :
  klongbunschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขามเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 13:08:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองบุญ


นางสาวอธิชญา วันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองบุญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน