ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090069
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  090069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanwatsing school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากคลอง
ตำบล :
  มะขามเฒ่า
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056012091
โทรสาร :
  056461294
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขามเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:39:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์


นายไกรสร เขมทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน