ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090073
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  090073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนตูมกมลาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatDonToom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนตูม
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056461511
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/05/2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:51:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส


นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน