ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090074
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  090074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ่อแร่
ตำบล :
  บ่อแร่
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  0888933338
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2456
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2564 เวลา 11:36:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)


นายวิญญู ฉัตรวิริยาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน