ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090075
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  090075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkhunmittapattee136
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองขุ่น
ตำบล :
  หนองขุ่น
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  0899599210
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  nongkhuntee136@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 14:52:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136


นางสาวจำเนียร นุ้ยปรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน