ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090076
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  090076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadnongjik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองจิก
ตำบล :
  บ่อแร่
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056466142
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อแร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองจิก


นายปรีชา พึ่งเจียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน