ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090077
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  090077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongbua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056949837
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน