ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090078
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  090078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งกว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthungkwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทุ่งกว้าง
ตำบล :
  หนองขุ่น
อำเภอ :
  วัดสิงห์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056415913
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:16:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง


นายศักดิ์ชัย ช้ำเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน