ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090079
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  090079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านวัดท่า
ตำบล :
  โพงาม
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  036505201
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2487
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 11:26:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่า


นางสาวสาลิตา เรียนทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน