ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090080
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  090080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธรรมิกาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattammikavas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านใหญ่
ตำบล :
  โพงาม
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0655353295
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14มิถุนายน2484
อีเมล์ :
  TWschool01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:22:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส


นางกมลยุภา มีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิกาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน