ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090081
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  090081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจั่นเจริญศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchanjarernsri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  โพงาม
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  chanjarernsri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโพงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 19:02:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี


นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน