ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090083
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  090083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphongam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนกำ
ตำบล :
  ดอนกำ
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056484827
โทรสาร :
  056484827
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/01/2462
อีเมล์ :
  sontha1304@obecmial.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:18:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม


นายชยุต นามอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน