ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090084
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  090084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสนามชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatSanamchai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหอมกระจุย
ตำบล :
  ดอนกำ
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0982924398
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มกราคม2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:09:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสนามชัย


นายเชิดชัย ช้ำเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน