ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวเด่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090085
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  090085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวเด่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huadenschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหัวเด่น
ตำบล :
  บางขุด
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  huaden.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 19:08:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวเด่น


นายนิติ กองคูณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเด่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน