ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090086
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  090086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโฆสิตาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kositarm
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแค
ตำบล :
  บางขุด
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0818865885
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2498
อีเมล์ :
  kositarm_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโฆสิตาราม


นายปราโมทย์ บุญเจิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิตาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน