ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090087
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  090087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsakunaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่าสำโรง
ตำบล :
  บางขุด
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056448086
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  SAKUNARAM@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลูกขุนสรรค์ฟันดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)


นายกฤษฎา ศรีฉ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน