ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090088
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  090088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TASAMOE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าสมอ
ตำบล :
  บางขุด
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0899604948
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2462
อีเมล์ :
  wathasamor258@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:02:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)


นางราตรี ช้ำเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน