ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090089
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  090089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphotong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางขุด
ตำบล :
  บางขุด
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056944114
โทรสาร :
  056944114
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2441
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางขุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:06:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง


นายศุภกร บางจั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน