ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพร้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090090
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  090090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadprao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวัดพร้าว
ตำบล :
  โพงาม
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056484429
โทรสาร :
  056484429
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สรรคบุรี ๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพร้าว


นายณรงค์ รอดแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพร้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน