ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090091
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  090091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbotratbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านม่วงงาม
ตำบล :
  โพงาม
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0817596495
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  Meeklueab.wasana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13:09:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง


นายปรีชา สุดมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน