ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ากระแส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090092
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  090092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่ากระแส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thakrasae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านท่ากระแส
ตำบล :
  เที่ยงแท้
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056484600
โทรสาร :
  056484600
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1กันยายน 2462
อีเมล์ :
  tksaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเที่ยงแท้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่ากระแส


นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระแส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน