ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090094
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  090094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maheyyong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านมะเห-ยงคณ์
ตำบล :
  เที่ยงแท้
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  maheyyong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เที่ยงแท้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)


นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน