ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090095
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  090095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watprakaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน056481390วัดพระแก้ว
ตำบล :
  แพรกศรีราชา
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
   0644277269
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2460
อีเมล์ :
  watpra999@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพรกศรีราชา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 19:30:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระแก้ว


นายถวัลย์ น้ำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน