ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090096
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  090096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสรรคบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kindergarten Sanburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหมู่ใหญ่
ตำบล :
  แพรกศรีราชา
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056481325
โทรสาร :
  056481329
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  rachadaporn.k@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ สรรคบุรี1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สรรคบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1/2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี


นายประยูร เขียวอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน