ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090097
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  090097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATMAISANKHABURI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านจีน
ตำบล :
  แพรกศรีราชา
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0-5648-1498
โทรสาร :
  0-5648-1498
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  phanida-th@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:51:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน