ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระไม้แดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090099
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  090099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระไม้แดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sramaidang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านสระไม้แดง
ตำบล :
  แพรกศรีราชา
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0838317104
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  samaidangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพรกศรีราชา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:02:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระไม้แดง


นางศกุนตลา วิไลขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระไม้แดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน