ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกำแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090100
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  090100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkamkheang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านวัดกำแพง
ตำบล :
  แพรกศรีราชา
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056437075
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2476
อีเมล์ :
  kampheangsan@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สรรคบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:50:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกำแพง


นางสมหมาย เทศขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน