ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090101
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  090101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งกระถิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUNGKRATIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทุ่งกระถิน
ตำบล :
  ดงคอน
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0864478685
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2442
อีเมล์ :
  bantung2442@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงคอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 10:53:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน


นายสุพจน์ มหาสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน