ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090102
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  090102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดโคกดอกไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwatkoddongmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดงคอน
ตำบล :
  ดงคอน
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056482942
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงคอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 11:09:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้


นายภิญโญ จูสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน