ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090103
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  090103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพรัตนวนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthepparattanawanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดเทพ
ตำบล :
  ดงคอน
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0979437936
โทรสาร :
  056448646
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  watthep55@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงคอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 18:46:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม


นายวงศพัทธ์ จงธนวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน