ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพรัตน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090105
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  090105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทพรัตน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Theppharatschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านดงเทพรัตน์
ตำบล :
  ดงคอน
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056410846
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2523
อีเมล์ :
  Theppharat.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงคอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 12:54:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทพรัตน์


นางนริสรา ภู่เหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพรัตน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน