ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090106
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  090106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอารีทวีวนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watareetaveewanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองอีดุก
ตำบล :
  ดงคอน
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056010148
โทรสาร :
  056010148
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  areeschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงคอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอารีทวีวนารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน