ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองแขม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090107
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  090107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองแขม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkhamschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองแขม
ตำบล :
  ดงคอน
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056554316
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงคอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:25:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองแขม


นายสุรินทร์ นามอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแขม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน