ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวตะพาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090108
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  090108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวตะพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADHUATAPAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านหัวตะพาน
ตำบล :
  แพรกศรีราชา
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056437071
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10:39:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวตะพาน


นายนิรุต กลีบจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน