ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090110
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  090110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดมาติการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwatmatikaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่ารี
ตำบล :
  ห้วยกรดพัฒนา
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056438090
โทรสาร :
  056438443
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  matikaram090@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม


นางสอิ้ง มีเผ่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน