ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090111
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  090111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนโพธิ์ศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonphosi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหัวโพธิ์
ตำบล :
  ห้วยกรดพัฒนา
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0862085615
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2485
อีเมล์ :
  donphosri2485@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยกรดพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:12:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน