ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090112
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  090112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบำเพ็ญบุญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbampenboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท่ากร่าง
ตำบล :
  ห้วยกรด
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056945139
โทรสาร :
  056945139
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  bampenboon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13:08:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ


นายสุภาพ พิมพ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน