ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090113
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  090113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองงิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklongngew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองงิ้ว
ตำบล :
  ห้วยกรดพัฒนา
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  056945321
โทรสาร :
  056945321
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  klongngew321@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยกรดพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:23:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองงิ้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองงิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน