ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090114
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  090114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบางยายอ้น
ตำบล :
  ห้วยกรด
อำเภอ :
  สรรคบุรี
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17140
โทรศัพท์ :
  0972259383
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  phanida-th@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:51:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทน์


นางวราภรณ์ นิพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน