ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090115
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  090115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขื่อนเจ้าพระยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khueanchaophraya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางกระเบื้อง
ตำบล :
  บางหลวง
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056405138
โทรสาร :
  056405138
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา


นายเวหา มลัยทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน