ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตะไล้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090116
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  090116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนตะไล้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatDontalai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนตะไล้
ตำบล :
  บางหลวง
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  ไม่มี
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/07/2483
อีเมล์ :
  thong_d2010@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 12:25:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนตะไล้


นายวิเชียร ยอดดำเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตะไล้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน