ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสรรพยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090119
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  090119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสรรพยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansapphaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสรรพยา
ตำบล :
  สรรพยา
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  056499165
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสรรพยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:15:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสรรพยา


นายสยาม สุ่มงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสรรพยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน