ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิมงคล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090120
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  090120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิมงคล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphotimongkon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านอ้อย
ตำบล :
  สรรพยา
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  0872017580
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  kok_2527@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:22:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิมงคล


นายดรัสวัต เจนวิทย์การ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิมงคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน