ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090121
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  090121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsrimongkhol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวัดศรีมงคล
ตำบล :
  หาดอาษา
อำเภอ :
  สรรพยา
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2480
อีเมล์ :
  srimk2555@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดอาษา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:37:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)


นายสำราญ แพร่หลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน